Starožitnosti • Restaurování nábytku • Obrazy • Rožnov p/RObchodní podmínky A Reklamační řád


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatelem serveru www.taranis.cz je Luboš Obršál -Taranis, Rožnovská 916, 75654 Zubří, Czech Republic, IČ: 45171157, DIČ: CZ6710220033 - nejsme plátci DPH (dále jen provozovatel).
2. www.taranis.cz je kamenný obchod s dlouholetou tradicí a internetový server, který slouží k zveřejnění nabídky  provozovatele a POUZE OVĚŘENÝCH A SPOLEHLIVÝCH uživatelů serveru za účelem komisního prodeje zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.taranis.cz.
3. Server www.taranis.cz je zaměřen na nákup , prodej a zprostředkování prodeje věcí movitých, především předmětů starých, předmětů kulturní hodnoty nebo předmětů, které se svou povahou předmětům kulturní hodnoty blíží. Provozovatel svým uživatelům nabízí volný prodej, tj. prodej s pevnou cenou.) objednat zboží je možné elektronickou formou,telefonicky a osobně na prodejně.Doklad o nákupu -faktura či paragon je při zasílání zboží přiložen nebo u nákupu na prodejně vydán spolu se zakoupeným zbožím.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Musí však splnit následující podmínky.
Zboží musí být:

  • kompletní včetně příslušenství a dokladů (jako je záruční list, manuál apod.), včetně případných dárků obdržených s produktem
  • Vrátit lze i rozbalené, použité či dokonce poničené zboží. Prodejce má však právo adekvátně snížit vyplácenou částku.
  • 14-ti denní zákonná lhůta na odstoupení od smlouvy neplatí, pokud si zákazník produkt vyzvedne osobně nebo je zboží  dopraveno osobně prodejcem na adresu udanou objednavatelem
  • Spotřebitel má podle  zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb můžete se obrátit na čoi - Ústřední inspektorát


2. PROVOZOVATEL SERVERU TARANIS.CZ  NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZBOŽÍ UVEŘEJNĚNÉ  V KATEGORII INZERCE KDY POUZE ZPROZTŘEDKUJE SPOJENÍ MEZI PŘÍPADNÝM ZÁJEMCEM A PRODEJCEM ZBOŽÍ.


II. PLATEBNÍ PODMÍNKY1. Kupní cena uváděná v el. katalogu www.taranis.cz je cenou konečnou.

PO REGISTRACI ZÍSKÁVÁTE AUTOMATICKY 10% SLEVU NA CELÝ NÁKUP .

JEDINOU PODMÍNKOU NA ZÍSKÁVÁNÍ SLEVY JE ODEBÍRÁNÍ NAŠEHO INFORMAČNÍHO EMAILU S NOVINKAMI CCA 2X TÝDNĚ.

PŘED OBJEDNÁVÁNÍM ZBOŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ SLEVY JE POTŘEBA SE NEJDŘÍVE PŘIHLÁSIT A TEPRVE POTÉ SI OBJEDNAT ZBOŽÍ.

JINAK NEPOZNÁME, ŽE JSTE V SYSTÉMU ZAREGISTROVÁNI A MÁTE NÁROK NA SLEVU..

I PŘI NEODEBÍRÁNÍ NOVINEK MÁTE NÁROK U VYBRANÉHO ZBOŽÍ nad 3000 kč NA DOPRAVU ZDARMA PO ROZVOZOVÉ TRASE .

DROBNÉ ZBOŽÍ POSÍLÁNE PPL NEBO ČESKOU POŠTOU.

ROZVOZOVÁ TRASA -CCA 1X MĚSÍČNĚ SMĚR OSTRAVA,BRNO,PRAHA,HRADEC KRÁLOVÉ,OLOMOUC.TYTO ROZVOZY JSOU PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY ZCELA ZDARMA a pro neregistrované po telefonické či jiné domluvě.

 

DOBU ROZVOZU URČUJE PRODEJCE A ZAHRNUJE DOPRAVU AŽ NA ADRESU URČENÍ PO TÉTO ROZVOZOVÉ TRASE, OSTATNÍ ROZVOZY MIMO ROZVOZOVOU TRASU SE ŘEŠÍ INDIVIDUÁLNĚ PO DOMLUVĚ SE ZÁKAZNÍKEM A PRODEJCEM..

 

U SEDÁKŮ THONET A ZBOŽÍ V KATEGORII INZERCE a u zboží u kterého je v nabídce přímo uvedena pevná cena beze slevy SE SLEVA 10% NEVZTAHUJE.

 

STAROŽITNOSTI POSÍLÁME POUZE PO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE A MIMO EVROPSKOU UNII SI DOPRAVU A CELNÍ ZÁLEŽITOSTI VYŘIZUJE OBJEDNAVATEL ZBOŽÍ..

 

2. Kupní cena nezahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s realizací nákupu, tj. poštovné, balné nebo náklady na dopravu,/ NENÍLI U PŘEDMĚTU UVEDENO JINAK/ či případné vývozní povolení u předmětů zasílaných do zahraničí.


3. V případě, že bude předmět zasílán na dobírku Českou Poštou či jiným profesionálním dodejcem, provozovatel si vyhrazje právo na navýšení ceny dle platných sazebníků České Pošty. V jiných případech bude dopravné řešeno individuální dohodou.

 

III. DODACÍ PODMÍNKY


1. Jsou sjednávány individuálně dle typu objednaného zboží - NENÍLI UVEDENO JINAK, OBJEDNÁVKA NAD 3000 KČ JE DOPRAVA ZDARMA -POŠTOVNÉ HRADÍME MY./PLATÍ I PRO HROMADNOU OBJEDNÁVKU POKUD CENA PŘEKROČÍ 3000 KČ/ DO 3000 KČ PŘIPOČÍTÁVÁME POŠTOVNÉ.

POSÍLÁME v České republice i DOBÍRKOU,

VŠE DOBŘE ZABALENÉ A POJIŠTĚNÉ POKUD SI ZÁKAZNÍK NEPŘEJE JINAK.

 

Dobírku prosíme platit hotovostí - platby kartou jsou zpoplatněny ! Na Slovensko a do zahraničí již bohužel dobírkou neposíláme.

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 50000 KČ DOPRAVA ZDARMA KDYKOLIV PO ÚZEMÍ ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY.

DOPRAVA PRO ZAREGISTROVANÉ SLOVENSKÉ A ZAHRANIČNÍ KLIENTY SE ŘEŠÍ INDIVIDUÁLNĚ

 

.IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  2/reservace pokud není individuálně domluveno jinak platí 5 pracovních dnů po této době se rezervace ruší, po zaplacení zálohy je možné objednanou věc reservovat maximálně 2 měsíce.

Po neodebrání po této době záloha propadá ve prospěch prodávajícího,při zakoupení v této době se záloha odečítá z původní prodejní ceny 

 

1. Veškeré data a osobní údaje získané prostřednictvím aplikací a obchodním stykem mezi prodávajícím, provozovatelem a kupujícícm budou použity dle platných zákonů České Republiky a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám s výjimkou doručovacích údajů přepravních společností  při doručování balíků                                                

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD -

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží ,je nutné přihlížet k tomu že prodávané starožiné zboží je již použité a vykazuje známky opotřebení na které se nevztahuje reklamační řád, snažíme se na  všechny případné vady předem upozornit a tudíž je kupující předem se stavem prodávané věci srozuměn a na tyto vady se reklamace nevztahuje .umístění především starožitného nábytku případně dřevěných artefaktů v nevhodných prostorech ať již vlhkých nebo naopak velmi suchých a nábytek se tímto poškodí se rovněž záruka nevztahuje.Ideální vlhkost pro starožitný nábytek je 40 -50% vzdušné vlhkosti.Při přebrání nábytku vždy informujeme o správnosti umístění a o správném ošetřování

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

U elektrozařízení a technických zařízení tj. Lustry , lampy , horské slunce , radia , gramofony , petrolejky , plynové benzínové lihové lampy , vařiče a jiné technické zařízení podobného charakteru kde je funkce výrobku závislá na elektřině a jiných hnacích mediich je nutná revize kupujícím i když je například nově vyměněná elektroinstalace.

Z důvodů možného poškození při přepravě a různých možných požadavcích  zákazníka.

Případné opravy a úpravy jdou na vrub objednavatele.

Pokud s tímto objednavatel nesouhlasí je zapovězen nákup těchto historických produktů.

 

Autorský poplatek

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti

s vyhláškou ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje

povinnost uhradit tzv. autorský poplatek. Autorský poplatek je hrazen z jakéhokoli zboží,

jež je spojeno s možností kopírování dat a s jejich záznamem.

Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,

má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce

ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit

od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem

a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše

uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet

Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní

ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, dle platného obchodního zákoníku české Republiky.
2. Pokud kdokoliv nesouhlasí s obchodními podmínkami provozovatele el. katalogu www.taranis.cz nesmí tento systém používat. NEJSME PLÁTCI DPH

3.INFO PRO ČOI A PODOBNÉ  ORGÁNY -  TERORISTY NEPODPORUJEME , NEJSME PRÁVNÍCI ,VŠE SE SNAŽÍME DĚLAT TAK ABYCHOM VŠEM TĚM TISÍCŮM NAŘÍZENÍM OD VŠEMOŽNÝCH MAJITELŮ KULATÝCH RAZÍTEK VYHOVĚLI,OBCHODNÍ PODMÍNKY JSME VYTVOŘILI S NEJLEPŠÍM VĚDOMÍM A SVĚDOMÍM A DLE TOHO SE I CHOVÁME K ZÁKAZNÍKŮM.PRO NÁS JE PRIORITOU SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK, KTERÝ SE K NÁM S DŮVĚROU OPĚT VRÁTÍ A DOPORUČÍ NÁS SVÝM PŘÁTELŮM ,JELIKOŽ SE V NAŠÍ  BYROKRATICKÉ EVROPSKÉ UNII A REPUBLICE OD OFICIÁLNÍCH ÚŘADŮ ANI OFICIÁLNÍ KONKRÉTNÍ  OBCHODNÍCH PODMÍNKY NELZE DOZVĚDĚTI, MUSELI JSME SI JE VYTVOŘIT SAMI, ABY BYLY SROZUMITELNÉ I LIDEM . REKLAMACE ZÁKAZNÍKŮ ZA CELOU MNOHALETOU ČINNOST PRAKTICKY NEMÍVÁME.

DLE LITERY ZÁKONA VŠE  JISTĚ DODRŽUJEME  A NEPOCHYBNĚ U NÁS PLATÍ-

Zákon č. 634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele

 A Obchodní zákoník platný od 1. 1. 2014 | Zákon č. 90/2012 Sb.

 

EET - Elektronická evidence tržeb je na prodejnách prováděna v běžném režimu . podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v papírové nebo elektronické podobě. zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.netýká se odesílání dobírkou dopravní společností např.PPL ,českou poštou a pod. a při platbě na účet. v případě technického výpadku a podobných komplikovaných  situacích pak nejpozději do 48 hodin

 

. GDPR - dle dalšího nařízení  (Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) Registrací na e-shopu TARANIS.CZ  souhlasíte se zpracováním osobních údajů uvedených v registraci. Tyto údaje jsou nutné pro realizaci objednávky a identifikaci uživatele pro nastavení individuálních slev či dalších benefitů.

 důrazně prohlašuji že žádným třetím osobám nejsou údaje našich klientů poskytovány a netvoříme žádné externí databáze ani klientů ani zakoupeného zboží .Veškeré data a osobní údaje získané prostřednictvím aplikací a obchodním stykem mezi prodávajícím, provozovatelem a kupujícícm budou použity dle platných zákonů České Republiky a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám s výjimkou doručovacích údajů přepravních společností  při doručování balíků 

Rozesílání obchodních sdělení - newsletterů e-mailem

Maximálně 2 x týdně rozesíláme informace o novém ZBOŽÍ  v sortimentu, o výstavách.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení v zasílaných zprávách. Můžete také žádat opravu údajů, nebo jejich vymazání a to zasláním emailu na taranis@taranis.cz  .Souhlas udělujete do Vašeho odvolání. Veškerá emailová komunikace je po uplynutí záruční lhůty prodaného zboží vymazána

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí však není uzavření kupní smlouvy a plnění této kupní smlouvy ze strany prodávajícího možné

 

Zpracování osobních údajů probíhá buď v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

Prodávající nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V případě podezření na neoprávněné použití vámi poskytnutých údajů můžete podat pokyn k šetření na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 
POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
Kamenný obchod firmy Taranis
Čechova 505 , Rožnov pod Radhoštěm
Parkování zdarma přímo ve dvoře u prodejny

Otevřeno:
Pondělí  ZAVŘENO
Úterý  ZAVŘENO
Středa  ZAVŘENO
Čtvrtek  9.00 - 12.00
 13.00 - 17.00
Pátek  9.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
Sobota  9.00 - 15.00

V případě vážného zájmu o starožitnosti nás kontaktujte i mimo otevírací dobu na mobil: 606 888 165
INFORMACE

Při nákupu nad 3.000,- Kč a  platbě předem na učet poštovné zdarma,

do zahraničí včetně Slovenska již dobírkou nezasíláme

 

 

 

 

(není-li uvedeno jinak)


Prodejna Rožnov pod Radhoštěm


Starožitnosti Taranis
Čechova 505
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czech Republic
Mobil: +420 606 888 165
E-mail: taranis@taranis.cz

VÝDEJNÍ MÍSTO PROSTĚJOV


Czech Republic
Mobil: +420 604 739 521
E-mail: ladislavnovicky@seznam.cz

Naše pobočky jsou v blízké dojezdové vzdálenosti od obcí Zubří, Valašské Meziříčí, Vsetín, Hranice na Moravě, a Holešov, Kroměříž, Přerov, Chropyně, Kojetín, Zlín